در صورتی که سوال یا مشکلی داشتید، از بخش تیکت ها با ما در میان بگذارید

245,000 تومان | شش ماهه

میزبانی وب حرفه‌ای


5 گیگابایت فضا


50 گیگابایت ترافیک
2 دامنه اصلی
بینهایت پارک دامنه
4 ساب دامنه
5 اکانت ایمیل
6 دیتابیس
2 اکانت FPT


105,000 تومان | شش ماهه

میزبانی وب‌ استاندارد


2 گیگابایت فضا


30 گیگابایت ترافیک
1 دامنه اصلی
بینهایت پارک دامنه
2 ساب دامنه
3 اکانت ایمیل
3 دیتابیس
1 اکانت FPT

59,000 تومان | شش ماهه

میزبانی وب اقتصادی


1 گیگابایت فضا


10 گیگابایت ترافیک
1 دامنه اصلی
بینهایت پارک دامنه
1 ساب دامنه
2 اکانت ایمیل
2 دیتابیس
1 اکانت FPT

465,000 تومان | سالانه

میزبانی وب حرفه‌ای


5 گیگابایت فضا


50 گیگابایت ترافیک
2 دامنه اصلی
بینهایت پارک دامنه
4 ساب دامنه
5 اکانت ایمیل
6 دیتابیس
2 اکانت FPT

193,000 تومان | سالانه

میزبانی وب‌ استاندارد


2 گیگابایت فضا


30 گیگابایت ترافیک
1 دامنه اصلی
بینهایت پارک دامنه
2 ساب دامنه
3 اکانت ایمیل
3 دیتابیس
1 اکانت FPT

108,000 تومان | سالانه

میزبانی وب اقتصادی


1 گیگابایت فضا


10 گیگابایت ترافیک
1 دامنه اصلی
بینهایت پارک دامنه
1 ساب دامنه
2 اکانت ایمیل
2 دیتابیس
1 اکانت FPT